Winning Automotive a.s. se nedávno prostřednictvím svých dceřiných společností Winning BLW Management GmbH a Winning BLW GmbH stala vlastníkem aktiv společnosti SONA BLW Germany, předního dodavatele v oblasti automobilového průmyslu, specializovaného na přesně kované součástky zejména pro osobní a nákladní automobily a průmyslové využití. Winning BLW provozuje tři výrobní závody v Německu (v Duisburgu, Mnichově a Remscheidu), které ročně generují obrat více než 200 mil. EUR a zaměstnávají 1 000 zaměstnanců. Financování nákupu aktiv společnosti SONA BLW Germany bylo zajištěno syndikovaným úvěrem od J&T Banky, a.s. a s J&T Mezzanine, a.s.

„Těší nás, že se nám podařilo uzavřít dohodu s EP Industries,” říká Sebastian P. Wagner, CEO a předseda představenstva Winning Group a.s. „Partnerství s EPI představuje významný krok vpřed pro skupinu Winning Group a její další růst v automobilovém sektoru. Vidíme významný potenciál pro další rozvoj prostřednictvím akvizicí a dohoda se silným partnerem proto pro nás byla logickým krokem. Jsme přesvědčeni, že se nám společně podaří stát se v následujících letech lídrem na evropském trhu.”

Jiří Nováček, CEO a předseda představenstva EP Industries, a.s. potvrzuje: „Jsme potěšeni navázáním partnerství s Winning Group a věříme, že díky této příležitosti dosáhneme vstupu do nového odvětví a na nová území. Společně s partnery z Winning Group se zaměříme na zlepšení využití potenciálu Winning Automotive a.s. a jejích dceřiných společností. “

O skupině Winning Group

Winning Group a.s., Brno (CZ) je průmyslová investiční skupina zaměřená na trhy v tradičních odvětvích, s cílem vybudovat vedoucí postavení v oblasti průmyslu a stavebnictví. Skupinu založil v roce 2016 Sebastian P. Wagner, který je dnes jejím jediným akcionářem. Společnost působí ve čtyřech oblastech: stavebnictví, developmentu, průmyslu/automobilovém sektoru a speciálních produktech. V posledních čtyřech letech se skupině podařilo úspěšně růst prostřednictvím šesti startupových společností a uskutečnit tři akvizice.

O skupině EP Industries

EP Industries patří mezi přední průmyslová uskupení v České republice. Skupina vlastní aktiva v hodnotě přibližně 870 mil. EUR, EBITDA dosahuje 117 mil. EUR a zaměstnává více než 7 300 zaměstnanců. Portfolio činností skupiny tvoří sedm hlavních segmentů – energetické strojírenství pro rozvodné systémy a zařízení, pro elektrárny, energetické služby a dodávky pro elektrárny, inženýring a výroba kotlů, dopravní infrastruktura, automobilový průmysl a odpadové hospodářství. EPI působí v regionu střední a východní Evropy, a to především v České republice, ale i na Slovensku a na Ukrajině.

Kontakt pro média

Jana Hrdličková, jana.hrdlickova@be-winning.com

8. 12. 2020

Winning Group a.s. a EP Industries, a.s. vytvořili společný podnik prostřednictvím společnosti Winning Automotive a.s. Partneři vykonávají společnou kontrolu, každý z nich vlastní 50 % hlasovacích práv. Winning Group a.s. nominovala CEO společnosti a dále zajišťuje podporu každodenního chodu podniku.

2. 12. 2020

Investiční skupina Winning Group a EP industries ve společném joint venture koupili německou firmu SONA BLW Germany. Začlení ji do stavebního holdingu již vlastněných firem pod názvem Winning Automotive.

2. 12. 2020

Holding Winning Group announced on September 29, 2020 that the German company SONA BLW PRÄZISIONSSCHMIEDE GMBH will be included in its division.