Odborné vzdělávání.

Jste mladí, zvědaví a zajímají Vás technologie? Nebo dáváte přednost obchodu? Chtěli byste vědět, jaké možnosti školení pro Vás Winning BLW nabízí? Provádíme odborná školení pro různá pracovní místa.

Praktické / disertační práce.

Disertační práce Vám umožní získat praktické zkušenosti z pracovního života v rané fázi. Nabízíme možnosti praktických a disertačních prací na národní i mezinárodní úrovni.

Absolventi univerzity.

Absolventi vysokých škol s diplomem nebo doktorátem mohou být přijati přímo do Winning BLW nebo se mohou zúčastnit jednoročního stážistického programu. Nábor obvykle probíhá na základě dohodnutých cílů. Hledáme zejména absolventy strojírenství z kurzů – průmyslové inženýrství a ekonomie. 

Trainee program.

V naší firmě je možnost absolvovat jako praktikant pracovní stáže doma i v zahraničí.

Profesionálové.

Žadatelům s odbornými zkušenostmi nabízíme možnost převzít odpovědné pozice. Možnost osobního rozvoje. Můžete aktivně směřovat svoji budoucnost – poskytujeme komplexní semináře, školicí programy i mezinárodní výměnné programy.

Kde se s námi můžete vidět.

Poznat nás můžete na různých akcích, jako jsou veletrhy a konference.  Můžete nás kontaktovat i přes kontaktní formulář, mail nebo telefonicky. Těšíme se na Vás!

FAQ.

Praxe

Nabízí Winning BLW praxi?
Ano. Winning BLW praxe pravidelně nabízí. 

Jaké jsou předpoklady, které pro praxi musím splnit?
Dobré studijní výsledky maturitní nebo na vysoké škole společně s vysokou  motivací jsou obecnými požadavky na praxi ve Winning BLW. Kromě toho musí být splněny některé další předpoklady, které závisí na příslušné oblasti, ve které se má praktická část uskutečnit. 

Budu finančně ohodnocen během své praxe?
Ohodnocení se obvykle pohybuje mezi 0 EUR a 750 EUR za měsíc praxe.

Existují ve společnosti Winning BLW příležitosti absolvovat praxi v zahraničí?
V zásadě platí v tomto případě to samé jako u domácích praxí. Je však mnohem obtížnější získat místo praktického školení u našich zahraničních společností. Čím delší je doba školení, tím větší je šance na získání místa pro praktické školení.

Jaké předpoklady musím pro praxi v zahraničí splnit?
Předpoklady zahrnují dobrou znalost jazyka příslušné země a v případě potřeby ochotu platit náklady na cestu do země a ze země, jakož i ubytování. Existují také podmínky specifické pro danou zemi (např. povolení k pobytu a pracovní povolení), které je potřeba objasnit u příslušné zahraniční společnosti.

Jak mohu požádat o praxi?
Přes kontaktní formulář, mailem nebo telefonicky. 

Disertační práce

Podporuje Winning BLW také disertační práce?
Ano, Winning BLW podporuje disertační práce.

Jaké předpoklady musím pro podporu disertační práce splnit?
Studium s dobrými výsledky a také je nutné si vybrat předmět, který je vhodný pro předmět vaší disertační práce. Další předpoklady závisí na aktuálním tématu.

Zaplatí mi Winning BLW během fáze disertační práce?
Platba během fáze disertační práce závisí na rozsahu podpory a významu pro Winning BLW. Po dohodě s kontaktní osobou  z HR byste si měli ujasnit podmínky.

Mohu svoji disertační práci napsat i do zahraničí?
Teoreticky je to možné. S příslušnou organizací však často existují problémy, zvlášt když je nutná osobní konzultace s profesorem podporujícím disertační práci nebo s asistenty.

Práce pro absolventy vysokých škol

Nabízí Winning BLW trainee program?
Typickým vstupem pro juniorské akademické pracovníky po ukončení studia je trainee program.

Co znamená přímý vstup?
V případě přímého vstupu obdržíte pracovní smlouvu se zkušební dobou. Okamžitě začnete pracovat na konkrétní pozici. Na rozdíl od trainee programu nezískáte vhled do dalších divizí přes různá oddělení. Pokusíme se rozšířit váš pohled na celou organizaci výměnou zkušeností, seminářů a každodenní prací.

Jaké předpoklady musím splnit pro nástup do společnosti Winning BLW?
Lidé, kteří mají osvědčené zkušenosti, jsou pro nás důležití. Pokud byl váš předchozí výkon dobrý a již jste prokázali motivaci a odhodlání, splňujete již hlavní předpoklady. Kromě toho existují odborné znalosti specifické pro dané pracovní místo, které mohou být klíčem k náboru uchazeče. Nakonec je tu osobní dojem získaný pohovorem.

Existují pevná data vstupu?
Nábor v rámci Winning BLW je v zásadě založen na požadavku. Neexistují tedy žádné pevné termíny vstupu, a proto ani žádné pevné data podání žádosti.

Příležitosti pro zkušené uchazeče

Přijímá Winning BLW také uchazeče s odbornou praxí?
V zásadě obsazujeme manažerské pozice zevnitř společnosti, kdykoli je to možné. Přitom svým zaměstnancům poskytujeme odpovídající možnosti rozvoje. Někdy k nám však přijdou zaměstnanci, kteří již mají profesionální zkušenosti. V takovém případě vám doporučujeme, abyste pravidelně hledali vhodné příležitosti na našem trhu práce v sekci Profesionálové.

Mohu z vlastní iniciativy podat žádost i s odbornou praxí?
Samozřejmě nám můžete zaslat svou žádost s podrobnými údaji o Vašich odborných znalostech a zkušenostech.

Sponzorství studia

Existuje ve vaší společnosti sponzorství studia?
Winning BLW sponzoruje studenty na různých fakultách. Kromě finančního sponzoringu existuje také mentorství po celou dobu studia, včetně doprovodných seminářů, cvičení, diplomových a disertačních prací, jakož i sítě více než 125 studentů.

Ostatní

Podporuje Winning BLW také doktoráty?
V současné době neexistuje žádný program na podporu doktorátů.

Přijímáte online žádosti?
Ano s průvodním dopisem, životopisem, fotografií a certifikáty. Pokud odpovídáte na konkrétní nabídku, odpovězte přímo přes ni.