Výzkum a vývoj.

Nenecháváme inovace náhodě. Divize výzkumu a vývoje úzce spolupracuje s našimi zákazníky a využívá své mnohaleté zkušenosti s výpočty a konstrukcí ozubení.
Naše nové produkty implementujeme pomocí nejmodernějších technologií a zařízení, jako jsou nástroje CAD / CAM a simulační techniky FEM.

Vývoj produktů.

Technologie přesného kování se používá pro ozubené součásti, například pro diferenciální kuželová kola. Tyto výrobky mají vynikající pevnostní vlastnosti, které jsou neocenitelné u moderních hnacích ústrojí, zejména u vysoce namáhaných převodovek a náprav. V případě přesných kovaných synchronizačních dílů a komponentů řadicí páky umožňuje funkční integrace díky procesu přesného kování konstrukci komponent s vysokou pevností se sníženou hmotností a velikostí.